2019 оны 03 дугаар сарын 14 ны өдөр эцэг эхийн анхдугаар чуулганы зохион байгууллаа. Чуулганд аймаг орон нутгийн удирдлагууд болон байгууллагын 41  багш, ажилчид . эцэг эх 210 , нийтдээ 250 гаруй төлөөлөл оролцсон.

Чуулганыг ДЗОУБ Хөвсгөл дахь ОНХХ, ХГБЗХХ –тай хамтран зохион байгууллаа.  Чуулган угтаж багш, ажилчид, эцэг эхийн дунд олон төрлийн   бүтээлч ажлуудыг зохион байгуулж үзэсгэлэн гаргалаа

Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54525328_2019609858340333_2873584501164867584_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=cf27676d594e3e6ec7438ff094565581&oe=5D08E556Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54424717_833697946984282_2837138083000877056_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=56517d7d497e3b07dea552c3c3c17353&oe=5D209B20

Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54433090_2174920302597140_7079328056363450368_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=d96566feca13c682ec8d2d45c29e71c8&oe=5D1551E1Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54255309_298156657545512_296836764763422720_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=c4c69adca10cc95447ba4a18a37797e3&oe=5D1EEB39

Чуулганаас гарсан санал 13 ажил  шийдвэрийг эцэг эхчүүд  санал нэгтэй баталлаа.

Монгол ёс заншлаа дээдлэе” наадмыг удирдамжийн дагуу  9 бүлгийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгууллаа. Наадмыг багийн мэндчилгээ, ардын тоглоомын хэрэглэгдэхүүнийг шинээр хийж хүүхдэд зааж сургасан байдал , шагай цуглуулсан тоо, хүүхдийн оролцоогоор дүгнэж ,амжилттай зохион байгууллаа

Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54436940_1075426482660242_7697996599040933888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=41b38fc4aecd82489854c4d659acfe95&oe=5D16B65A Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54436177_2269303049995240_1348063403830149120_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=64c3234bdae039b1ed9a789caa347ec0&oe=5D16C1FB