Бэлтгэл бүлгийн дунд “Сэтгэх чадвар”-ын олимпиадыг  зохион байгууллаа

 2019-03-15

Description: https://scontent.fuln1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/53701912_277171966516222_4900523763084296192_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fuln1-2.fna&oh=cf582cbbd37eb50d026364280adad070&oe=5D1DD3DB

Description: https://scontent.fuln1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54798527_2365573587012530_1845856568772395008_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fuln1-1.fna&oh=7b496b18dae805b44e19a3c89b19bf53&oe=5D4E2DD9

 

Багшийнхаан зааврыг анхааралтай  сонсож дасгал даалгаврыг гүйцэтгэж  байлаа

 

Description: https://scontent.fuln1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/54463211_492694344600520_3412228487333806080_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fuln1-1.fna&oh=402e119a647477719b2c87a6d0b23429&oe=5D1D72AAҮр дүн:

  • Хүүхдийн сонсох, ойлгох, даалгаврыг гүйцэтгэх чадварт ахиц гарсан.
  • Бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн сонсох, ойлгох, дасгал ажлыг гүйцэтгэх чадварын ахиц, хөгжлийн түвшин тогтоох сорилд 75 хүүхэд хамрагдан 81,3%-ийн амжилттай үнэлэгдсэн.
  • Сонсох чадварыг хөгжүүлсэн
  • Дасгал даалгаврыг чадвар бүрээр үнэлэн, анхаарч ажиллах чадварыг тогтоосон.

 

  • Өөртөө итгэх илтгэлтэй болсон
  • Бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн даалгаврыг сонсох, ойлгох, гүйцэтгэх чадварт 8,7%-ийн ахиц гарсан.
  •  Хүүхэд бүрийн ахицыг судалгаагаар харьцуулан үр дүнг тооцсон.