Цэцэрлэгийн Бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийн  дунд “Сэтгэх чаддварын олимпиад”-ыг зохион байгуулж сэтгэх чадварын байдалд үнэлгээ хийлээ.Олимпиадад Бэлтгэл А,Бэлтгэл Б бүлгийн 50 хүүхэд оролцсоноос Бэлтгэл Б бүлгийн Б.Гантулга 1-р байр,Бэлтгэл А бүлгийн Б.Дамдинбазар 2-р байр,Бэлтгэл Б бүлгийн О.Уянга 3-р байрт шалгарлаа.

Description: https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/56119413_268967590674806_125018509347389440_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=9c1e83b612098ca89ef0f5ebbb0af200&oe=5D4820F5  Description: https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/56494416_318333432205052_4582724340985888768_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=a1bb15b88d8f61cd13ee07fa89dc045c&oe=5D3BA86A

Description: https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/56286722_2393259594240269_5008081430782148608_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=a533df7d776b94b42627bbfdd228dab1&oe=5D0C1E16   Description: https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/56673225_327466611289494_8308638809914867712_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=72d6ee92db8fb61f278b977d12eb34b7&oe=5D428225