Хөвсгөл аймгийн  6 бүсийг араг зүйн ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ хэлэлцэх уралдаанд багш Ц.Өлзийжаргал  нь ээлжит хичээлийн болон сургалтын олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд хүүхэд нэг бүрийг судлан оношлох, хөгжүүлэх явцад үр дүн нь эерэгээр илэрсэн , нотлогдсон багшлахуйн үйлийн шинэ санаа, арга хэлбэр, бүтээлч үйл ажиллагаа, туршлага бүхий “ ХӨГЖИЛТЭЙ   ШОО ”  сэдвээр илтгэл тавьж БОЛОВСРОЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН “- д бүртгүүллээ.