ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  “ТАМХИНЫ ХОР ХӨНӨӨЛ БА ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН.

Description: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190424_175710.jpgDescription: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190424_174029.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт 6 бүлгийн 120 эцэг эх буюу 50 % хамрагдсан байна

Description: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190424_180139.jpgDescription: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190424_173940.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үр дүн:

  • Тамхины хор хөнөөлийн  талаар мэдлэгтэй болсон
  • Дам тамхидалтын хор уршигийн  талаар ойлголтой болсон.
  • Тамхи нь хүний бие махбодод, эрхтэн систэмд   хэрхэн нөлөөлөх талаар ойлголтой болсон.
  • Тамхи илрүүлэгч апплекейшнийг татаж бөглөх талаар ойлголтой болсон.