• 4 сарын 18-нд цэцэрлэгийн багш ажилчдад далайн-элбэрэл өрхийн эрүүл мэндийн нйигмийн ажилтан Уранчимэг, цэцэрлэгийн эмч П. Нарангэрэл хамтран Тамхи таны сонголт биш сургалтыг зохион байгуулсан.
  • Сургалтаар тамхины тухай шүлэг зохиох, зурагт хуудас хийх уралдааныг зохион байгуулав. 

Description: C:\Users\yser\Downloads\57172538_959820687547641_8352704727695228928_o.jpg                Description: C:\Users\yser\Downloads\57257073_959820577547652_7105854878190141440_o.jpg        

  

Description: C:\Users\yser\Downloads\57155211_959820327547677_2739228883239829504_o.jpg                     Description: C:\Users\yser\Downloads\57238983_959820710880972_4551881274595213312_o.jpg

                            

Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/57532985_962196500643393_4866140419576037376_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=073b76eb5d0fdde2f249b8a99ed62d88&oe=5D65FCA7

                          

 

  • Аймгийн СӨБ-ийн багш нарын Сайн хичээл -2019 үйл ажиллагааг зохион байгуулав.

Багш Г. Ганцэцэг 2-р байр Мөнгөн медалиар шагнуулан Аймгийн технологийн санд бүртгүүлэв.

Description: Gundsamba Sengee-н зураг.               Description: Gundsamba Sengee-н зураг.

  • Шүдний эмчийн үзлэг 156 хүүхэд хамруулав.

Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/58442227_963924727137237_6419254761937174528_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=c90b77059314d51c2efe2374dc311ecb&oe=5D3630FE