Мөрөн сумын Засаг Даргын Тамгын Газраас зарласан “Төлөвлөлт сайтай хотоос тохижилт сайтай хот ” аянд төлөвлөсний дагуу   цэцэрлэгийн гадна болон дотор талд хийх бүтээн байгуулалтын ажлаа хамт олноороо үргэлжлүүлэн хийж байна.

Цэцэрлэгийн дотор талд коридорын 40м.кв талбайг шинэчлэн пилтадаж,60м.кв талбайн ханыг будаж,гадаа талбайд  хөгжилтэй зургуудыг нэмж зурж будан,багш ажилчид болон хүүхдийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргалаа.