2-р анги Математик /хугацаа/

2-р анги Математик /шоон загвар/

2-р анги Математик /хурд/

2-р анги Монгол хэл /эхийн агуулгыг ерөнхийд нь ойлгох/

2-р анги Монгол хэл /өгүүлбэрийн хэлэх аялгыг харгалзан ярих бичих/

2-р анги Монгол хэл /дүрд тоглох/

2-р анги Хүн ба орчин /улирлын үзэгдэл ба ургамал/

2-р анги Хүн ба орчин /ургамал арчлах/

2-р анги Хүн ба орчин /гол ба нуур/