Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 2018-2019

Энэ жилийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын бүртгэл 2018-10-10-наас 11 сарын 01 хүртэл burtgel.itpd.mn  цахим хуудсаар явагдана. 2009, 2014, 2018 онуудад багш мэргэжлээр төгссөн багш нарыг бүртгэлд хамруулна. Онлайн бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд сургалтад хамруулах зардлыг төсвөөс олгохгүй тухайн багш өөрөө хариуцна.