Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар Дэлхийн зөн ОУБ-ын ОНХ-тэй хамтран Аймгийн онцгой байдлын газраас " Гамшиг, ослын бэлэн байдал" сургалтыг байгууллага дээрээ зохион байгууллаа. Ингэснээр салбарын хэмжээнд эрсдлийн үнэлгээ хийх, Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулах, Осол аюулаас урьдчилан сэргийлэх олон талын мэдээ мэдээллийг авлаа. Аймгийн онцгой байдлын нийт бие бүрэлхүүнд ажлын амжилт хүсэн ерөөе.