Боловсрол Соёл Урлагийн газар нь төрөөс боловсролын болон соёлын талаар баримталж буй бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүд, Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Засаг даргад мэргэжлийн чиглэлээр үйлчилж, боловсрол, соёл урлагийн чиглэлээр гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй