ДЗМОУБ-ЫН ХӨВСГӨЛ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР, МӨРӨН СУМЫН ХҮҮХДИЙН СОЛОНГО 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГТЭЙ ХАМТРАН

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” эцэг эхийн сургалтанд нийт 25 эцэг эх буюу 68,7% хамрагдсан. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын тухай мэдлэгтэй болсон

Description: C:\Users\User\Desktop\New folder (11)\20190228_145539(0).jpgDescription: C:\Users\User\Desktop\New folder (11)\20190228_145458.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗМОУБ-ын мэргэжилтэн Б.Чинзориг мэдээлэл хийсэн.

Description: C:\Users\User\Desktop\New folder (11)\20190228_155815.jpgDescription: C:\Users\User\Desktop\New folder (11)\20190228_155822.jpg       

 

 

 

 

 

 

 

 

БСУГ-ын насан туршийн боловсролын газрын мэргэжилтэн Б.Баасансүрэн

 

“Хүүхэд хүмүүжүүлэх уламжлалт аргын  тухай мэдээлэл өгсөн.

ҮР ДҮН:

  • Цэцэрлэг эцэг эх, түншлэгч байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирсан.
  • Эцэг эх зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог болсон.
  • Эцэг эхчүүдийн хүүхдээ хандах хандлага өөрчлөгдсөн.
  • Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргад суралцсан.
  • Бүлгүүд хүүхдүүдээ үл хайхрах хүүхдийн судалгаа гаргаж, түүнд дээрээ түшиглэн сургалтыг зохион байгуулсан.
  • Хүүхдүүдээ анхаарал халамж сайжирсан.