ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН АЖИЛЧИД