"Сэлэнгэ" бүсийн сайн үйл ажиллагаанд Бэлтгэл Б бүлгийн багш С.Бямбасүрэн Хэл ярианы чиглэлээр "Үнэг чоно хоёр " үлгэрээр нээлттэй хөгжүүлэх ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж, мэдлэг, ур чадвар, туршлагаа түгээж 3-р байранд шалгарлаа.

Description: Мөрөн Солонго 4-р цэцэрлэг-н зураг.

"Сайн туршлага"-ын 6 илтгэл танилцуулагдан хэлэлцүүлэг хийгдлээ. Багш Л.Даариймаа "Үдээс ашиглан хүүхдийн бүтээлч үйлийг хөгжүүлэх нь " сэдэвт илтгэл 1-р байранд шалгарлаа.

Description: Мөрөн Солонго 4-р цэцэрлэг-н зураг.

"Сэлэнгэ" бүсийн сайн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу Мөрөн сумын 3,4-р цэцэрлэгийн технологийн багууд технологио танилцууллаа. Хөгжмийн багш Б.Баярсайхан санаачлан, багаараа туршиж хэрэгжүүлж байгаа " Зургийн дагуу хөгжмийн хэмнэлээр хөгжимдөцгөөе" технологийг танилцуулж, туршлагаа хуваалцлаа.

Description: Мөрөн Солонго 4-р цэцэрлэг-н зураг.