1. Бэлтгэл бүлгийн тайлан “Эрдмийн баяр”-ийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.

Тус цэцэрлэг нь 2019-2020 оны хичээлийн жилд 3 бүлгийн 115 хүүхдийг СӨБ эзэмшүүлэн, гэрчилгээ олго”  1-р ангид элсүүлж байна. Эрдмийн баярын үйл ажиллагаа нь  хүүхдүүд сурсан зүйлээ эцэг эхдээ тайлагнасан, хүүхдүүдээ хүндэтгэж шинэ хоолоор үйлчилсэн,  дурсамж хичээл орж,  дурсгалын зураг татууллаа.

Description: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\57111736_439813250099896_1476910897996759040_n.jpg

 

  1. Монголын багш нарын 7-р их хурлын төлөөлөгч арга зүйч  П. Наранхүү баш ажилчдад хурлын тогтоол, шийдвэрийг танилцууллаа.

Description: C:\Users\user\Documents\7-р их хурал\57114759_417214559107664_7128709597468033024_n.jpg

 

  1. Хөвгөл аймгийн цагдаагийн газраас “Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” зөвлөгөө зөвлөмжийг багш ажилчдад өглөө. Сургалтанд  15 хүн хамрагдлаа

Description: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\58382822_413888852783144_4259394792011595776_n.jpg