МӨРӨН СУМЫН ХҮҮХДИЙН “СОЛОНГО” 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  “ТАМХИНЫ ХОР ХӨНӨӨЛ БА ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

Description: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\c9f1a02d78d231f38fda293e7190b2fb.0.jpgDescription: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\f1554e2501f5b1a52c14e678059f193e.0.jpg                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Тамхины хор хөнөөлийн,  тамхины өнөөгийн байдлын”    талаар  эрүүл мэндийн газрын халдварт өвчин хариуцсан мэргэжилтэн н.Ууганжаргал  сургалт зохион байгуулсан. Нийт   33 багш ажилчид буюу 95 % хамрагдсан.

 

Description: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\02f613af7be5357556e1401caf868088.0.jpgDescription: C:\Users\aser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1c922a2c8516c42c46198744319c88d7.0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үр дүн:

  • Тамхины хор хөнөөлийн талаар ойлголтой болсон
  • Дам тамхидалтын   талаар мэдлэгтэй болсон
  • Тамхигүй ажлын байр бий болно.
  • Тамхи илрүүлэгч апплекейшнийг татаж бөглөх талаар ойлголтой болсон.
  • Тамхи нь хүний бие махбодод, эрхтэн систэмд   хэрхэн нөлөөлөх талаар ойлголтой болсон.
  •