МӨРӨН СУМЫН ХҮҮХДИЙН “СОЛОНГО” 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОНЦЛОХ АЖИЛ

  

Бүлгүүдийн дунд уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн амжилттай  зохион байгууллаа. Тус наадамд нийт 170 хүүхэд буюу 80% тай хамрагдсан.

  

Үр дүн: Хөдөлгөөний эвсэл сайжирсан.

Хүүхдүүд өөртөө илтгэлтэй хөдөлгөөнөө хийж байсан.

Хүүхэд нэг бүр оролцоно

Бүлэг бүр өөр өөр дасгалаар оролцсон

Л.Даариймаа багштай Бэлтгэл “ Шилдгийн шилдэг”

С.Бямбасүрэн багштай Бэлтгэл Б бүлэг “ Шилдэг гүйцэтгэлтэй”, 

Ч.Давааноров багштай Ахлах Б бүлэг “ Шилдэг жигдрэлтэй” номинацид тус тус шалгарсан.