" БИДНИЙ БАЯР "

" БИДНИЙ БАЯР " сэдэвт үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдан  сургуульд орох 70 хүүхдийг СӨБ-оор бэлгэж, эцэг эхдээ тайлан тоглолтоо хийж Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшсэн БАТЛАМЖАА гардууллаа.

Description: https://scontent.fuln5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/59401769_814352662264885_2454027451169243136_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fuln5-1.fna&oh=95a65aa3292b3b7dc34ccd13a0694da0&oe=5D5B0E06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: https://scontent.fuln5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/59713813_2365781603707324_4831522003917733888_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fuln5-1.fna&oh=efc18391aebc7e5e86d4ba3c32370a43&oe=5D336130