Манай хамт олон 2019.01.21-25  хооронд  6 багт хуваагдан Тамхидалтын эсрэг хувьсгал - Дэвжээ-2019” -ыг амжилттай зохион байгуулаа.  Мөн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Б.Баасанжаргалаас  сургалт авч хамт олны 90 гаруй хувийг хамруулсан бөгөөд "Тамхидалтын эсрэг хувьсгал-Тамхигүй ажлын байр” аянд ийнхүү нэгдэж байна.