Монгол хэлний олимпиадад мэргэжлийн 101 багш, бага боловсролын 115 багш, 12 дугаар ангийн 33 сурагч оролцлоо.

  1. Мэргэжлийн багш нарын ангилалд:

Тэргүүн байр-Баянзүрх сумын ЕБС-ийн багш Б.Долгормаа

Дэд байр-Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн багш Н.Батцэцэг, Сод-Эрдэм сургуулийн багш Б.Алимаа

Гутгаар байр- Авьяас сургуулийн багш Э.Энхцэцэг, Титэм сургуулийн багш Н.Номинтуяа,  Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн Д.Лхамсүрэн нар шалгарлаа.

  1. Бага боловсролын багш нар:

Тэргүүн байр-Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн И.Буянтогтох

Дэд байр-Тосонцэнгэл сумын ЕБС-ийн багш Ч.Цолмонгэрэл, Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн багш Б.Болормаа

Гутгаар байр-Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн Н.Бүрэнжаргал, Мөрөн Гурван-Эрдэнэ сургуулийн багш Э.Дунгармаа нар

  1. 12 дугаар ангийн сурагчид

Тэргүүн байр-Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн 11-р ангийн сурагч Ч.Санчир

Дэд байр-Жаргалант сумын ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагч Түмэннаст

Гутгаар байр-Титэм сургуулийн 12-р ангийн сурагч Д.Бямбажаргал, Авьяас сургуулийн 12-р ангийн сурагч А.Тогтохбаяр