"Эерэг хүмүүжлийн арга" сургалтыг 8 сарын 15,16-нд бүсчлэн хийхээр төлөвлөн албан бичгийг өмнө хүргүүлсэн. Тус сургалтыг БСШУСЯ-наас зохион байгуулж буй "Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй "сургалтын хугацаатай уялдуулан 8 сарын 18,19-нд Мөрөнд нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаар болсон тул сургалтад оролцох 5 багшаа дээрх хугацаанд бэлэн байлгана уу.