Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ, БСУГ, Жайка төслийн баг хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх хөгжлийн дэмжлэгийг тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, сайжруулах сургалтыг зохион байгуулж цэцэрлэгийн арга зүйч, багш, эмч нарыг хамрууллаа.