"Цахим боловсрол" хөтөлбөрийн хүрээнд Хатгал тосгоны ЕБС-ийн нийт багш нар МХХТ-ийн чадвар олгох сургалтанд хамрагдлаа.